زمان برگزاری آزمون YÖS – 2017 دانشگاه سلیمان دمیرل:

زمان برگزاری آزمون : روز شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1396

 جهت مشاهده اطلاعیه مربوطه لطفا اینجا کلیک نمایید.