کلاس های آماده سازی آزمون یوس شروع شد.داوطلبین جهت دریافت اطلاعات بیشتر با موسسه در تماس باشند.