داوطلبان توجه داشته باشند کلیه خدمات و امور مربوط به دانشگاه ها از جمله ثبت نام آزمون ، دریافت و ارئه ی کارت ورود به جلسه ،  اقامت و ترانسفر برای آزمون ها و انتخاب رشته با هماهنگی و درخواست داوطلبین موسسه از سمت موسسه ارائه داده خواهد شد.

لذا خواهشمندیم داوطلبان با نهایت دقت در بازه ی زمانی ارائه داده شده از طرف موسسه انتخاب و درخواست های خود را در زمینه های مورد نظر در سامانه ی ارتباطی با موسسه انتخاب نمایند.

کلیه ی امور مربوط توسط کادر موسسه پیگیری و انجام خواهد شد و اطلاعات ملزوم به تحویل متقاضیان به ایمیل های تحویلی ارسال خواهد شد.