طبق اطلاعیه جدید از طرف دانشگاه اولوداغ شهر بورسا آزمون یوس این دانشگاه که قرار بود به صورت آنلاین برگزار شود، حضوری برگزار خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعیه دانشگاه اولوداغ کلیک کنید.