لیست متقاضیان ثبت نام در آزمون های یوس دانشگاه های ترکیه در سال 2022 اعلام شد .

جهت مشاهده لیست متقاضیان لطفا کلیک کنید.