موسسه درس خانه تابناک ایرانیان با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1385 در شهر ارومیه در زمینه اعزام دانشجو به کشور ترکیه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شروع به فعالیت نموده و اقدام به ارایه خدمات زیر درزمینه تحصیل در ترکیه نموده است.

جهت مشاهده خدمات مقطع کارشناسی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده خدمات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اینجا کلیک کنید.

در طی سالهای گذشته نتایج درخشان داوطلبان این موسسه و آمار قبولی این دانشجویان در کنکور ترکیه در مقایسه با تمامی بخشها و موسسات رسمی و غیررسمی فعال در این زمینه موید کیفیت ارایه خدمات توسط این موسسه بوده است به طوری که طی چند سال متوالی رتبه اول آمار قبولی دانشجویان در آزمون های ورودی دانشگاههای ترکیه متعلق به این موسسه می باشد.

جهت مشاهده نتایج سالهای گذشته اینجا کلیک کنید.