آکادمی پوزا با هدف کسب عنوان برترین ، در زمینه تشکیل دوره های آمادگی آزمونهای ورودی دانشگاههای گوناگون در مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا موفقیت خود در زمینه ی آموزش را مدیون کادر مجرب و بهره مندی از سیستم آموزشی امروزی است.

دانش آموزان با شرکت در دوره های آموزش زبان ترکی موسسه آموزشی پوزا ،هم دوره ی آموزشی خود را در کلاسهای مجهز به تجهیزات و ابزارهای آموزشی مدرن سپری نموده و هم با شرکت در این دوره موفق به اخذ پذیرش جهت دریافت پروانه اقامت در کشور ترکیه در طول دوره ی آموزشی خود می گردند. دانش آموزانی که دوره ی آموزش زبان ترکی خود را در این موسسه به اتمام می رسانند در پایان سال تحصیلی موفق به دریافت گواهینامه زبان ترکی می گردند.در صورت تمایل ، دانش آموزان عزیز می توانند در آزمون دیپلم زبان ترکی نیز شرکت نموده و نایل به دریافت دیپلم رسمی زبان ترکی با تایید وزارت آموزش و پرورش کشورترکیه گردند.

روشهای آموزش زبان ترکی در آکادمی پوزا

روش فراگیری جامع

آموزش مطالب بر مبنای برنامه ای منظم و تدریس آن با سرعتی ثابت،استفاده از مثالهای گوناگون توسط اساتید زبان ترکی جهت سهولت در درک آن دسته از دانش آموزانی که در مرحله اول موضوع را فرا نگرفته و یا دچار سختی می گردند موجبات یادگیری کلیه دانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای آموزشی را فراهم می سازد.

شیوه ی تکرار مکرر جهت تقویت فراگیری

در پانزده دقیقه ی آغازین هر درس ابتدا مطالب تدریس شده در جلسات قبلی اعم از لغات و نکات دستوری آموخته شده در قالب مکالمه و یا به شکل تک گویی مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از این مهم توسط دانش آموزان،قواعد دستورزبان و کلمات دروس قبل توسط آنان تکرار می گردد. از سوی دیگر در سایه اعمال این شیوه شرایط تمرکز و فراگیری مطالب برای آن دسته از دانش آموزان جدیدالورودی که در جلسه اول کلاس شرکت می نمایند نیز فراهم می گردد.

شیوه فراخوانی مطالب

در مطالبی که نیازمند توضیح بیشتر می باشند برقراری ارتباط بیانی و نوشتاری با استفاده از کلمات صحیح در قالب ساختارهای دستوری درست ممکن می باشد و فراموش نکنید زبان ،ابزاری جهت بیان افکار و احساسات می باشد.اساتید مجرب زبان ترکی استانبول آکادمی با ترکیب مفهوم کلمات،جملات و قالب های فرا گرفته شده با احساسات و افکار دانش آموزان،سهولت لازم جهت فراگیری و به یاد سپردن کلمات گوناگون را فراهم می نمایند. به عنوان مثال فراگیری و به خاطر سپردن کلمه مهر با برقراری پیوند بین مفهوم این کلمه و کلماتی که بیانگر علاقه ی یا عدم علاقه شما می باشند به مراتب از به خاطر سپردن و برقراری ارتباط با مفهوم کلماتی که برای شما نا آشناست آسان تر می باشد.

برگزاری نمایشنامه

در کلاس های آموزش زبان ترکی استانبولی نمایشنامه نیز برگزار می گردد.شما جهت برگزاری نمایشنامه های کوتاه که به صورت متقابل برگزار می شود آماده شده و نمایش خود را پیش روی کلاس اجرا می نمایید.برخی اوقات این نمایشنامه ها برگرفته از زندگی واقعی بوده و در برخی موارد از اتفاقات تخیلی سر چشمه می گیرد. طریقه دیگر برگزاری فعالیت های مبتنی بر برگزاری نمایشنامه، مکالمه و یا تک گویی است که بر اساس موضوع ارائه شده به دانش آموز و بصورت فی البداهه از سوی دانش آموز اجرا می گردد. بدین طریق شما روشهایی رویارویی با مشکلات و یا حوادثی که در زندگی روز مره بطور تصادفی با آن برخورد می کنید را فرا می گیرید.