اخذ پذیرش از دانشگاههای کشور ترکیه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 انجام هماهنگی های لازم جهت اسکان داوطلبان در کشور ترکیه.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.