دانشجویان خارجی تباری که در کشور ترکیه تحصیل نموده و قصد استفاده از طرح بیمه سلامت همگانی را دارند ،می توانند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت نام در دانشگاه با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی استان محل تحصیل و یا مراکز بیمه ی تامین اجتماعی نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.افرادی که ظرف مدت اعلام شده نسبت به مراجعه و درخواست بهره مندی از بیمه ی سلامت اقدام ننمایند ، حق استفاده از این بیمه در طول دوران تحصیل از ایشان سلب می گردد.

بر اساس قانون بیمه ، مبنای محاسبه حق بیمه پرداختی از سوی دانشجو یک سوم حداقل در آمد روزانه برای 30 روز متوالی می باشد که این مبلغ از سوی دانشجو پرداخت و سپس کلیه مخارج و هزینه های درمانی دانشجو از سوی شرکت بیمه گر پرداخت می گردد. کلیه الزامات قانونی مبنی بر پرداخت حق بیمه متعلق به دانشجو می باشد.کلیه دانشجویانی که حق بیمه ی خود را بصورت کامل پرداخت نموده اند تا پایان دوره ی بیمه می توانند از خدمات درمانی مربوطه استفاده نمایند.

نحوه ی مراجعه جهت بهره مندی از بیمه ی سلامت برای دانشجویانی که قصد دریافت پروانه اقامت را دارند به شرح ذیل می باشد:

بر اساس قانون 6458 مربوط به افراد خارجی تبار و حفظ حقوق بین الملل که در تاریخ 21 فروردین سال 1393 به مرحله اجرا در آمد دانشجویانی که قصد دریافت پروانه ی اقامت را دارند:

  • جهت انجام امور مربوط به بیمه ابتدا باید به یکی از شعبات اداره ی امور مالیاتی کشور ترکیه مراجعه نموده و نسبت به اخذ شناسه ی مالیاتی اقدام نمایند.(دریافت این شناسه برای آن دسته از کسانی که قبلا دارای پروانه اقامت بوده و یا دارای شناسه ی افراد خارجی تبار می باشند الزامی نمی باشد.) پس از اخذ شناسه مالیاتی مذکور با مراجعه به دفاتر یکی از شرکت های بیمه رسمی و مورد تایید دولت ترکیه نسبت به اخذ بیمه سلامت اقدام نمایند.هزینه بیمه سلامت متناسب با سن- جنسیت و ملیت اشخاص متفاوت می باشد.
  • انجام بیمه سلامت برای کلیه افراد خارجی تباری که قصد دریافت پروانه اقامت و یا مجوز زندگی در کشور ترکیه را دارند اجباری بوده و به تناسب کشور و جنسیت فرد و نیز نسبت به شرکت های بیمه گزار متفاوت می باشد.سرانه بیمه برای هر فرد به ازای یکسال از رقمی معادل 250 دلار آمریکا آغاز می گردد.