مطمئن ترین و شناخته شده ترین روش جهت سپردن مطلبی خاص به حافظه تکرار آن مطلب می باشد. تکرار منظم مطلب جهت انتقال آن از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت و تداعی مطلب مذکور از حافظه ی بلند مدت جهت بهره وری از آن الزامی است.مباحث در موجود در کتاب های موسسه در راستای این هدف نسبت به سوالات و خصوصیات آن دسته بندی شده است. کلیه خواص مطلب به تفصیل بررسی شده است.

جهت سنجش فراگیری مطلب مورد نظر نیز با طرح سوالات مختلف از زوایای گوناگون موجبات تقویت فراگیری مطلب فراهم شده است. بدین ترتیب دانش آموزان می توانند به سوالات فصل بدون نیاز به اتمام کلیه ی مباحث متناسب با موضوع فرا گرفته شده پاسخ دهند.  اساتید  محترم سایر مراکز آموزشی نیز که از کتاب موسسه بعنوان منبع تدریس استفاده می نمایند می توانند قبل از به اتمام رسیدن کلیه مباحث مطروحه در یک فصل تکالیف لازم جهت تمرین و فراگیری مطلب تا سر فصل تدریس شده را به دانش آموزان محول نمایند.کلیه ی سوالات مورد استفاده در کتاب جهت فراگیری روش استقراء در آموزش مطالب با حرکت از سوالات ساده بسوی سوالات دشوار تهیه شده است. در سوالات چند گزینه ای پایان هر فصل سوالاتی که حل آنها نیاز به قدرت تحلیل در سطحی فراتر دارد قرار داده شده است.

با آرزوی استفاده بهینه برای اساتید محترم و دانش آموزان گرامی....

جهت کسب اطلاعات بیشتر از انتشارات آکادمی با ما تماس حاصل نمایید.