جهت مشاهده لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم برای تحصیل در ترکیه اینجا کلیک کنید.