جهت مشاهده لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم  اینجا کلیک کنید.